Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Historie a charakteristika

V 50. letech 20. století vznikl v obci Kladruby nad Labem zemědělský útulek pro malé děti zaměstnaných matek, který byl umístěn do budovy č. p. 2 – bývalé římsko-katolické fary, která je jednou z nejstarších budov v obci. Ředitelkou útulku se stala paní Eva Posejpalová. Do útulku bylo přijato 21 dětí. Některé z těchto dětí zde mohly pobývat jen dopoledne, protože velikost místností nedovolovala rozmístit potřebný počet lehátek k poobědnímu odpočinku. Prostory byly tmavé a studené. Vytápět se dala pouze jídelna a herna.

V 70. letech z tohoto útulku vznikla mateřská škola. I přes různé problémy se dařilo pracovnicím zařízení udržovat provoz na velmi dobré úrovni.

Již v roce 1973 obec vykoupila pozemek s rozlehlou zahradou a původním domem č. p. 11, který patřil rodině Hellingerových. Tento dům byl přestavěn v moderní mateřskou školu, jejíž výstavba byla dokončena v prosinci roku 1975, a provoz byl zahájen 16. února 1976.Tato budova slouží mateřské škole dodnes.

Charakteristika školy

Mateřská škola je přízemní rozlehlá budova, která se nachází v centru obce. Obklopuje ji velká zahrada, kde jsou vysázeny rozmanité keře a stromy, které jsou účelově rozmístěné a mají charakter parkové úpravy.

Zahrada je vybavena různými herními prvky, které jsou navrženy a umístěny tak, aby poskytovaly prostor pro různé druhy pohybových i dětských her.

MŠ je jednotřídní s celodenním provozem. Provozovatelem je obec Kladruby nad Labem. Její kapacita je 25 dětí. Umožňuje i umístění některých dětí z okolních obcí.

Vnitřní a prostorové uspořádání poskytuje dětem dostatečný prostor pro pohyb a realizaci nejrůznějších klidových i rušnějších aktivit. Součástí budovy je také kuchyň, kabinet pomůcek, ředitelna, šatny a sociální zařízení pro děti i personál školy.

Společnými silami se snažíme prostředí mateřské školy i zahrady neustále vylepšovat.

Obec obklopují četné louky, pastviny, lesy a rybníky. Děti se seznamují s krásami přírody a se změnami, které nabízejí jednotlivá roční období. Sama příroda pak bývá zdrojem zážitků a inspirací jak pro děti, tak i pro učitelky. Tyto podmínky se staly základem pro tvorbu ŠVP, podle kterého v současné době probíhá předškolní vzdělávání.  Filozofií MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Výchovně vzdělávací práci přijímat komplexně na základě celé osobnosti dítěte. Vytvářet podmínky pro duševní, tělesnou a sociální pohodu dětí a podporovat zdravý životní styl. Uspokojovat a plně respektovat potřeby dítěte a individuální rozvoj jeho osobnosti.

Snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Vzdělávací obsah mateřské školy

Vzdělávací obsah Mateřské školy Kladruby nad Labem s názvem „Kamínky poznání“ zpracovala ředitelka MŠ spolu s učitelkou MŠ. Je časově omezen na 5 let a je určen pro heterogenní věkové složení dětí tj. pro děti od 3 do 6 let a pro děti s odkladem školní docházky. Základní „kamínky“ tvoří čtyři integrované bloky, které vychází z ročních období. Do těchto „kamínků“ jsou zasazené vybrané tématické celky, které jsou dále rozpracovány.

Postupně nás provede jarem, létem, podzimem a zimou.

 • Rozvíjí pět základních oblastí – biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální.
 • Představuje soubor poznatků a námětů vhodných k naplňování vzdělávacích cílů.
 • Dětem umožňuje všestranný rozvoj, orientaci v okolním světě, osvojování hodnot a kompetencí potřebných pro další vzdělávání a život.
 • Nabízí otevřený prostor k pohybu, spontánním hrám, pozorování, objevování, získávání citových postojů ke svému okolí, lidovým tradicím a zvykům.

Organizace vzdělávání dětí

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Věkové složení dětí ve třídě je heterogenní. Do mateřské školy jsou děti přijímány dle „kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, platných pro MŠ Kladruby nad Labem. Vnitřní uspořádání školy plně vyhovuje potřebám předškolní výchovy. Kapacita mateřské školy umožňuje umístění i dětí z okolních obcí, kde MŠ není.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY A  PROJEKTY  A  DALŠÍ  AKTIVITY  MŠ

1) Výuka anglického jazyka „A N G L I Č T I N A   H R O U“
    - děti se seznamují s anglickým jazykem a získávají formou her, písní a říkadel základy
      anglického jazyka

2) Práce s počítačem – dle zpracovaného počítačového programu „ K I D   S M A R T“
3) Š K O L A   V   P Ř Í R O D Ě  v rekreačním středisku „Hluboká u Krucemburku“
4) L O G O P E D I C K Á   T E R A P I E
    - nabízí rodičům dětí s poruchami řeči možnosti využít logopedické péče odborného   
      logopeda v naší MŠ

5) P Ř E D P L A V E C K Á   V Ý U K A
    - ve spolupráci s plaveckým areálem Chrudim
    - děti navštěvují předplaveckou výuku, kde si osvojují správné návyky potřebné
      k plavání a základy plavání

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • besídky pro rodiče a veřejnost: vánoční (pásmo říkadel, písní a koled s vánoční tematikou)
 • na ukončení školního roku (drobné dárky, pohoštění, tanečky, dramatizace)
 • oslavy vánoc a velikonoc, tradice, zvyky, pečení perníčků, cukroví
 • výstavky dětských prací z výtvarné a pracovní činnosti pro rodiče – s komentářem
 • karneval
 • oslavy narozenin dětí (gratulace, písničky, drobný dárek)
 • sběr žaludů a kaštanů pro zvěř
 • piknik v přírodě,
 • hledání pokladu – chůze po vyznačené trase, plnění úkolů
 • sportovní dopoledne
 • čarodějnický den
 • oslavy dne dětí
 • fotografování dětí na vánoce, den matek a konec školního roku
 • ŽŠ Řečany n. L. – „školáci“ – Jak mně to bude slušet ve školní lavici
 • vánoční tvoření s rodiči
 • rozloučení se školním rokem-táborák, hry, přespání v MŠ
 • návštěvy kulturních akcí dle nabídky během školního roku (VČD Pardubice, Kunětická
 • hora, Mázhaus – tématické výstavy, návštěvy ekofarem se zvířaty a jiné)
 • tématické výlety v průběhu celého školního roku (adventní výlet, výlet na ukončení školního
 • roku a jiné)
 • spolupráce s MŠ Semín a se Základní školou Řečany nad Labem
 • spolupráce s obecním úřadem: vítání občánků (pásmo básní, říkadel a ukolébavek, výroba
 • přáníček), rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, setkání s důchodci

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 7. 2024, 12:23:54

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Partneři