Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kladruby nad Labem

Obecně závazná vyhláška obce
Kladruby nad Labem
č. 2/2016,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kladruby nad Labem
 

Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem se na svém zasedání dne 20. 6. 2016  usnesením č. 2016/18/14 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kladruby nad Labem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. biologické odpady rostlinného původu,
 2. papír,
 3. plasty včetně PET lahví,
 4. sklo čiré,
 5. sklo barevné,
 6. kovy,
 7. nebezpečné odpady,
 8. objemný odpad,
 9.      směsný komunální odpad.
 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
   

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
 1. Kladruby nad Labem, u obchodu COOP – p.p.č. 576;
 2. Kolesa, před budovou obecního úřadu – p.č.st. 38;
 3. Komárov, u zastávky – p.p.č. 281/7;
 4. Bílé Vchynice, před budovou obecního úřadu – p.p.č. 597/6.
 1. Zvláštní sběrné nádoby na papír, plasty, sklo čiré, sklo barevné a kovy jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. papír, barva modrá,
 2. plasty včetně PET lahví, barva žlutá,
 3. sklo čiré, barva bílá,
 4. sklo barevné, barva zelená,
 5. kovy, barva šedá,
 1. Biologický odpad rostlinného původu lze odkládat do zvláštních sběrných nádob umístěných na těchto stanovištích:
 1. Kladruby nad Labem, Za Dřevníkem (Pod Kinskou) – p.p.č. 223/1;
 2. Kolesa u hřbitova,  p.p.č.117/2;
 3. Komárov, „u čarodějnic“ – p.p.č. 196/1;
 4. Bílé Vchynice, za klubovnou – p.p.č. 597/6.
 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním zpravodaji, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním zpravodaji, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.
 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.


Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. typizované sběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Čl. 7
Závěrečné ustanovení

          Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

                                 Podpis                                                        Podpis
              ­…………………………………                  …………………………………    
                         Věra Vnenčáková                               Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
                           místostarostka                                                 starostka
 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21.6.2016
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …    
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Datum a čas

Dnes je pátek, 24. 5. 2024, 10:16:43

Svátek

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Partneři